HB Części AGD s.c. 31-111 Kraków  Al.Krasińskiego 11c tel: 12-421-57-27  e-mail: AZ1971@OP.PL

     Informujemy,  że  w  naszym  sklepie  można  dokonywać  płatności  gotówkąkartami  płatniczymi  oraz  innymi  dostępnymi  metodami  zbliżeniowymi,  współpracującymi  z  bezprzewodowym  terminalem  banku  PKO  S.A.

     Dodatkowo  oferujemy  możliwość  wystawienia  faktury  VAT  przelewowej,  z  odroczonym  terminem  płatności  do  14-dni.  Dotyczy  to  głównie  stałych  klientów,  jak  również  instytucji  budżetowych  rozliczanych  przez  Gminę  Miejską  np:  żłobki,  przedszkola,  szkoły,  zakłady  opiekuńcze  i  wychowawcze. 
Z  tej  dogodnej  formy  płatności  korzystają  także  liczne  szkoły  wyższe  z  Krakowa  i  okolic.


Płatności: